Ontdek

Profetisch alternatief

Crisis betekent zowel bedreiging alsook kans. Gaan we, blij dat we de bedreiging hebben doorstaan, na de coronacrisis weer over tot de orde van de dag? Of pakken we juist de kansen die de crisis ons heeft gebracht?

Met het initiatief ‘Een profetisch alternatief na Corona?’ bezint Stadsklooster Mariken en Pelgrimshuis Antonius zich op de traditie van de oudtestamentische profeten. In crisissituaties zagen zij juist de kansen voor een alternatief, het visioen en een toekomst van een heel andere orde. De coronacrisis heeft laten zien dat de oude orde niet meer draagt en dat we nieuwe perspectieven nodig hebben.

Lees, kijk en luister naar denkers, deskundigen en gewone mensen — profeten in deze bijzondere tijd.

Schermafbeelding 2022-06-10 094957

Kerk en Wereld Jaarverslag

Artikel in Kerk en Wereld Jaarverslag over Profetisch Alternatief na corona

Lees meer
juut meijer 2

Juut Meijer

We leven in een tijd waarin we even moeten nadenken.

Lees meer
Wim Smeets

Wim Smeets

Online aandacht voor zingeving en levensvragen: een profetisch alternatief?

Lees meer
Janique Scharenborg2

Janique Scharenborg

Corona vraagt iets anders van ons dan we gewend waren.

Lees meer
Janique Scharenborg2

Janique Scharenborg

Ik, corona?

Nee joh, laten we daar maar niet vanuit gaan!

Lees meer