Ontdek

Onze activiteiten

Samen op weg

Met elkaar voor kerk en wereld

Naast vieringen organiseren we activiteiten waarmee we op weg zijn met anderen. We wisselen uit, zoeken partners die elkaar versterken en stemmen activiteiten op elkaar af.

  • We bieden een agenda waarin we samen met partners vanuit zingeving en levensbeschouwing inhoud en betekenis geven aan maatschappelijke vraagstukken.
  • We bieden een platform waar maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten en met onze expertise hun zingevingstaak verkennen.
  • We bieden nieuwe impulsen voor kerkzijn. De samenwerking met niet-kerkelijke partners beïnvloedt onze traditionele vertaling van het toewerken naar een wereld in Gods zin.

We proberen traditioneel kerkelijke gebruiken dusdanig te transformeren dat zij relevant worden voor niet-kerkelijke en voor niet-gelovige bezoekers.

Meer licht, dicht bij elkaar

Project Hybride Stadsklooster

In de coronatijd werd het Stadsklooster Mariken net als alle kerkgemeenschappen en spirituele centra gedwongen om online te gaan. Met veel kunst- en vliegwerk hebben we in korte tijd geleerd om ons werk te vertalen naar online-vormen. Dit werd niet alleen als surrogaat ervaren, integendeel, we deden veelbelovende ervaringen op.

Fysiek + online = hybride

De ervaringen met online-activiteiten laten zien dat ‘online gaan’ veel meer is dan het opnemen en uitzenden van fysieke activiteiten. We willen onderzoeken hoe klassieke fysieke vormen vertaald kunnen worden naar online-vormen. En andersom verwachten we dat de fysieke vormen op hun beurt ook weer beïnvloed worden door de ervaringen van de online-presentie. Welke nieuwe online-vormen zijn er te ontdekken, en komen we daardoor wellicht ook tot nieuwe fysieke vormen? Kan de online-presentie zo vormgegeven worden dat zij als volwaardig wordt ervaren? Biedt een stevige online-poot wellicht de kans om als Stadsklooster de mensen nog beter van dienst te kunnen zijn bij hun spirituele zoektocht?

 

Ook hybride worden? We nodigen je van harte uit om mee te gaan.

Lees meer over het hybride Stadsklooster of stuur een mail voor meer informatie.

Agenda

Eerstkomende activiteiten

Meer activiteiten