Hoe kunnen we zowel fysiek als ook online volwaardig stadsklooster zijn?

Hybride Stadsklooster

In de coronatijd werd het Stadsklooster Mariken net als alle kerkgemeenschappen en spirituele centra gedwongen om online te gaan. Met veel kunst- en vliegwerk hebben we in korte tijd geleerd om ons werk te vertalen naar online-vormen. Dit werd niet alleen als surrogaat ervaren, integendeel, we deden veelbelovende ervaringen op.

Fysiek + online = hybride

De ervaringen met met online-activiteiten laten zien dat ‘online gaan’ veel meer is dan het opnemen en uitzenden van fysieke activiteiten. We willen onderzoeken hoe klassieke fysieke vormen vertaald kunnen worden naar online-vormen. En andersom verwachten we dat de fysieke vormen op hun beurt ook weer beïnvloed worden door de ervaringen van de online-presentie. Welke nieuwe online-vormen zijn er te ontdekken, en komen we daardoor wellicht ook tot nieuwe fysieke vormen? Kan de online-presentie zo vormgegeven worden dat zij als volwaardig wordt ervaren? Biedt een stevige online-poot wellicht de kans om als Stadsklooster de mensen nog beter van dienst te kunnen zijn bij hun spirituele zoektocht?

Online werd niet alleen als surrogaat ervaren, integendeel, we deden veelbelovende ervaringen op

Wat gaan we doen? Praktijk en reflectie

In de coronatijd ‘deden we maar wat’, met het project Hybride Stadsklooster willen we nu een proces ingaan van praktijk én reflectie. We gaan aan de slag met het ontwikkelen van online-vormen én we organiseren een traject van reflectie waarbij een expert-klankbordgroep van deskundigen uit uiteenlopende disciplines het Stadsklooster begeleiden en als laboratorium gebruiken.

Tijdspad

September en oktober 2021:
Online startdriedaagse

Midden 2022:
Tussentijdse evaluatie

Voorjaar 2023:
Slotsymposium

 

Klik hier voor het artikel uit het Gregoriusblad over het project Hybride Stadsklooster.

Het project Hybride Stadsklooster wordt ondersteund door Konferentie Nederlandse Religeuzen – KNR en Maatschappij van Welstand

Online startdriedaagse

Ook hybride worden? Kijk onze online startdriedaagse terug.


We zijn natuurlijk niet de enigen, daarom zoeken we de samenwerking met tochtgenoten met wie we de leerervaringen kunnen delen.

Op 28 september, 5 en 12 oktober vond onze startdriedaagse plaats. Drie online-bijeenkomsten met  daarin een dijk aan expertise. Je kunt de bijeenkomsten integraal of in afzonderlijke delen terugkijken.

Het programma

 

1 De stip op de horizon

Dinsdag 28 september, 15.30-17.00 uur

2 De theologische implicaties

Dinsdag 5 oktober, 15.30-17.00 uur

3 Hoe verder? – De praktijk

Dinsdag 12 oktober, 15.30-17.00 uur

De stip op de horizon

1e online bijeenkomst, dinsdag 28 september, 15.30-17.00 uur

Hoe zien mediaexperts en journalisten de online-presentie van spiritualiteit en zingeving in de toekomst?

Inleiding door Ekkehard Muth

 

Eric van den Berg

Mediawetenschapper en oprichter van ISI Media. Zijn specialisme is mensgericht met een kwinkslag je communicatie optimaliseren. Eric is auteur van vele boeken en publicaties over kerk en internet.

Jan-Willem Drost

Leerkracht basisonderwijs, predikant en scriptschrijver. In 2007 rondde hij de Scriptschool in Amsterdam succesvol af. Hij schreef enkele stukken voor jongerentheater en stond de afgelopen jaren in het theater met de stukken ‘Jona: van Nineve naar Mosul’ en ‘Lunch met Lazarus’.

Roderick Vonhögen

Mediapriester, programma maker, columnist, podcaster, YouTuber.

Discussie

 

of kijk de eerste bijeenkomst integraal:

De theologische implicaties

2e bijeenkomst, dinsdag 5 oktober, 15.30-17.00 uur

Wat betekent hybride kerk-zijn ecclesiologisch? Terwijl de fysieke presentie van kerk, zingeving en spiritualiteit verbannen is naar het privédomein, wat betekent het dan wanneer in een hybride presentie offline en online steeds meer door elkaar heen lopen?

Inleiding door Ekkehard Muth

Sam Goyvarts

Universitair docent aan de Tilburg School of Catholic Theology. Onder andere heeft hij talrijke publicaties op zijn naam staan over liturgie en met name sacramenten in lockdown.

Michael-Dominique Magielse OP

is dominicaan en werkt aan de School of Catholic Theology van Tilburg University aan een proefschrift over digitale liturgie. Daarnaast is hij priester voor de Surinaamse gemeenschap in Rotterdam.

Discussie

of kijk de tweede bijeenkomst integraal:

Hoe verder? - De praktijk

3e bijeenkomst, dinsdag 12 oktober, 15.30-17.00 uur

Welke criteria kunnen we formuleren? Hoe beïnvloeden fysieke en online vormen elkaar? Welke kruisbestuivingen kunnen we verwachten? Wat wordt de nieuwe plek van de hybride kerk in het spiritueel landschap?

Nikolaas Sintobin SJ

is Jezuïet en internetpastor. ‘Ik beschouw internet als een heerlijke trampoline om het christelijk geloof midden in de wereld aan te bieden en steeds meer te ontdekken.’ Hij onderhoudt websites als gewijderuimte.org, verderkijken.org en biddenonderweg.org.

Marian Geurtsen

heeft zich als ‘schatgraver in de traditie’ gespecialiseerd in de rijkdom van liturgie en rituelen. Sinds de coronacrisis houdt zij zich ondermeer bezig met kerkdiensten online en met de impact van de crisis op het kerkelijk leven.

Martin Hoondert

Universitair hoofddocent ‘Muziek, Religie en Ritueel aan de Tilburg University. In zijn boek ‘Ritual in a digital society’ onderzoekt hij het in elkaar overgaan van offline en online en de effecten ervan op rituelen en religieuze gemeenschappen.

Discussie

Kan de online-presentie zo vormgegeven worden dat zij als volwaardig wordt ervaren?

of kijk de derde bijeenkomst integraal:

Aan de slag

Het Stadsklooster Mariken gaat aan de slag om vormen uit te proberen. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: er worden ervaringen opgedaan om ervan te leren, en resultaten uit het reflectieproces kunnen meteen worden getoetst.

Techniek

De mediale presentie vraagt om adequate en tegelijkertijd eenvoudige technische apparatuur. Daarnaast gaan we vrijwilligers en professionals zoeken die zowel technisch alsook artistiek (cameravoering, regie) de mediale presentie kunnen waarmaken.

Scholing / Mediatraining

Er komt scholing voor vrijwilligers met daarin aandacht voor de technische processen alsook de artistieke eisen. Dit zowel in de vorm van cursussen, maar ook in de vorm van begeleiding in de praktijk.

En ook de mensen vóór de camera (lectoren, workshopleiders, voorganger) zullen scholing krijgen, immers wat je voor de camera doet is niet per se hetzelfde als wat je in een fysieke omgeving doet.

Waar gaan we mee aan de slag?

  • online-vieringen
  • online-rituelen b.v. op kerst, aswoensdag, Pasen, Pinksteren
  • online-koffiedrinken met ouderen
  • online-programma in het kader van het Lesbian Festival Nijmegen over spiritualiteit en LHBT+
  • online-theatervoorstelling en -gesprek over geloof en diversiteit in samenwerking met theatergroep Mindmix
  • online-vergaderen
  • en sinds kort ook: de mogelijkheid om online een kaarsje aan te steken