Ontmoetingsplek van kerkelijke en maatschappelijke spiritualiteit

Kruisbestuiving en vernieuwing

Stadsklooster Mariken biedt een thuis aan kerkelijke en maatschappelijke initiatieven op het gebied van spiritualiteit en zingeving. Voor gelovige, niet gelovige en andersgelovige mensen op zoek naar overstijgend perspectief. Een plek voor proeven en spiegelen van spiritualiteit, voor initiatief en samenwerken, voor ervaren, leren en experimenteren vanuit verlangen.

We verrijken het spirituele landschap in Nijmegen met de inzet van de kloostertraditie van de augustijnen. We helpen mensen, religieus of niet, hun spiritualiteit te laten ontdekken. We geven vorm aan een nieuwe beleving van het oerbeeld van het klooster; een plek voor delen van ervaringen en ontdekken van innerlijke rijkdom. We organiseren vieringen, bijeenkomsten en programma’s voor en met individuen, initiatieven en organisaties.

We komen voort uit Augustijns centrum de Boskapel, een geloofsgemeenschap rondom de kloosterkapel van de Augustijnen in Nijmegen. Het DNA van vernieuwing zit sinds de jaren 60 van de vorige eeuw in ons bloed en vindt nog altijd een weg. De overlevering van Augustinus vertelt ons dat ‘God oplicht in mensen’. Bij Augustinus leidt de zoektocht naar God linea recta naar de mens, zowel naar binnen bij jezelf, alsook naar buiten, naar gemeenschap en de ander. Voor een klooster zijn de ‘levende stenen’ van belang.

We bieden tegenwicht tegen de dominantie stroming die vooral aandacht heeft voor efficiëntie, marktwerking en materiele zaken. We willen bijdragen aan meer dialoog en leefbaarheid.