Ontdek

Financiën

Het Stadsklooster Mariken is op financieel gebied volledig afhankelijk van giften, bijdragen, subsidies. Om het werk van het Stadsklooster mogelijk te maken is jaarlijks een bedrag nodig van ruim € 100.000 voor de vaste kosten, zoals huisvesting, pastor, musici, en ook voor de verdere ontwikkeling.

Ook u kunt een bijdrage leveren.

Richtlijn voor de vrijwillige bijdrage:
Hiervoor sluiten we aan bij de PKN en de Bisdommen.
Een richtinggevend advies is € 250 bij een minimum inkomen en 1½ tot 2 % van het netto inkomen voor de hogere inkomens.

Verschillende manieren om een bijdrage te leveren:

 • periodieke schenkingsovereenkomst
  U gaat een periodieke schenkingsovereenkomst aan met het Stadsklooster Mariken en spreekt af dat u gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.
  U kunt ook direct de Schenkingsovereenkomst Stadsklooster Mariken invullen.
 • periodieke betaalopdracht
  In uw eigen “online bankieren omgeving” stelt u een periodieke betaalopdracht in. U kiest een termijn, maand, kwartaal, jaar, die het beste bij u past.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.
 • incidentele bijdrage
  Wanneer u kiest voor en incidentele bijdrage maakt u een bedrag over naar de bankrekening van Stadsklooster Mariken onder vermelding van Gift.
 • bijdrage bij een viering of activiteit
  U woont een viering of activiteit bij en levert een bijdrage middels de QR-code op de folder, het programmablad of het filmpje.
 • eenmalige schenking
  U schenkt eenmalig een bedrag aan het Stadsklooster Mariken. Op de website van de Belastingdienst ziet u informatie over belastingvrij schenken.
 • Stadsklooster Mariken opnemen in uw testament
  Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden:
  u benoemt het Stadsklooster Mariken als mede-erfgenaam
  u laat een deel (legaat) na aan het Stadsklooster Mariken
  Het opnemen van het Stadsklooster Mariken in uw testament dient u te regelen met uw notaris.
  Wanneer u voorafgaand meer informatie wilt hebben kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Praktische informatie
RSIN nummer (tbv ANBI status): 820711056
Bankrekeningnummer: NL35INGB0002206916
Email: penningmeester@stadskloostermariken.nl
Telefoon: 06 42 38 62 33