Mededeling zondag 19 maart 2023


Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari heb ik stilgestaan bij de weg die we zijn de
afgelopen jaren zijn gegaan naar Sancta Maria toe. Ik heb toen ook gezegd dat het nieuwe pad
waarom we ons hier begeven nieuw en ongeplaveid is. Sinds kerst vieren we hier elke zondag
in de kapel. En het is bewonderenswaardig hoe wij met z’n allen de kou trotseren. Maar achter
de schermen loopt het helaas minder goed.
Ik weet niet of u het in de gaten heeft gehad, maar onze kosters zijn bijvoorbeeld elke zondag
vanaf 8 uur bezig om de kapel in te richten, en na de viering halen ze de kapel weer leeg: dat
doen we niet omdat we het zelf een goed idee vinden, dat wordt op dit moment van ons
gevraagd. En wij hebben het idee dat we meer ruimte nodig hebben. Zowel fysiek als
inhoudelijk.
Onze verwachtingen waren hoog gespannen, we zijn immers al jaren bezig om van een
kerkgemeenschap die naar binnen gekeerd is, te veranderen in een gemeenschap die naar
buiten treedt, die met niet-gelovigen en anders-gelovigen op zoek gaat naar spiritualiteit. Niet
voor niets is ons motto: ‘ontdek de kloosterling in jezelf.’ En niet voor niets noemen we ons
Stadsklooster Mariken, want Mariken van Nimwegen ging ook nieuwe wegen.
Toen we drie jaar geleden in contact kwamen met Sancta Maria leek ons dat van beide kanten
een goede match. Hier zouden we enerzijds onze idealen kunnen waarmaken. En anderzijds
zouden we hier uitgedaagd worden om op een nieuwe manier kerk te zijn.
Sancta Maria steunt op drie pijlers: kunst, natuur en religie. We zijn hier gekomen om vorm te
geven aan de pijler religie. Maar sinds onze verhuizing merken we dat we hierover een verschil
van inzicht hebben. De manier waarop wij religie vorm willen geven en de ruimte die we
daarvoor nodigen denken te hebben, passen niet in Sancta Maria. Misschien zijn de beelden die
we hierover van tevoren met elkaar deelden toch te weinig concreet gemaakt.
Er zijn in de afgelopen weken veel gesprekken geweest, maar uiteindelijk hebben we moeten
constateren dat het verschil van inzicht onoverbrugbaar is.
Wij hebben afgelopen vrijdag dan ook aan Sancta Maria meegedeeld dat we op zoek gaan naar
andere huisvesting. En dat spijt ons zeer.
Maar de weg eindigt niet, we trekken steeds verder. Wat de alternatieven zijn weten we nog
niet. Deze week al zullen we gesprekken voeren om een aantal opties te verkennen. Maar we
vinden dat u ondertussen op de hoogte moet zijn van wat er gaande is. We houden u op de
hoogte van de verdere ontwikkelingen.


Marie-Cecile Rossen