Waarom een overeenkomst tot periodieke schenking Stichting Stadsklooster Mariken Nijmegen

Jouw belastingvoordeel voor Stadsklooster Mariken

Gewone giften
Denk je niet over belastingaftrek na, dan doe je waarschijnlijk gewone giften. De term periodieke gift is misschien wat verwarrend. Een (automatisch afgeschreven maandelijkse) bijdrage aan Stichting Stadsklooster Mariken Nijmegen geldt bijvoorbeeld niet als periodieke gift. Dat is een gewone gift. Helaas, want die zijn alleen aftrekbaar als je in 1 jaar meer schenkt dan 1% van je jaarinkomen (inkomen uit box 1, 2 en 3, zonder persoonsgebonden aftrek).

Partners moeten hun inkomen bij elkaar optellen. Er geldt ook een maximum voor de aftrek van gewone giften: 10% van je inkomen. Al met al schiet het bij gewone giften meestal niet echt lekker op met de aftrekpost.

Periodieke giften
Bij periodieke giften wordt het pas echt leuk. Die zijn van de eerste tot en met de laatste euro aftrekbaar. Máár, de fiscus noemt het pas een periodieke gift als je (minstens) 5 jaar een gelijk bedrag schenkt aan een goed doel. En dat vooraf vastlegt in een overeenkomst. Dat klinkt misschien onnodig afschrikwekkend. Laten we het dus een formuliertje noemen. Omdat er sjablonen zijn, is het niet moeilijk.

Overeenkomst maken
De periodieke gift moet worden vastgelegd in een overeenkomst. Daarvoor heeft Stichting Stadsklooster Mariken een formulier die je zelf kunt invullen. Stuur deze aan het Stadsklooster, die vult de rest in en stuurt de overeenkomst terug. Bewaar deze bij de administratie, de belastingdienst kan ernaar vragen.

Een periodieke gift is bij veel goede doelen een optie voor schenkingen vanaf € 100 per jaar.

Alle onderstaande voorbeelden zijn natuurlijk ook als voorbeeldberekening bedoeld.

Voorbeeld 1: gewone giften
Iemand heeft in 2021 een inkomen van € 50.000 en schenkt € 50 per maand aan Stichting Stadsklooster Mariken Nijmegen. In totaal schenkt hij daardoor € 600 in 2021. Omdat 1% van € 50.000 niet aftrekbaar is, kan hij dus maar € 100 aftrekken. Wanneer iemand 37,10% belasting betaalt, bespaart hij/zij met deze aftrekpost € 37 belasting.

Voorbeeld 2: giften op basis van een overeenkomst
Iemand wil € 600 geven aan zijn favoriete goede doel: Stichting Stadsklooster Mariken Nijmegen. Hij/zij twijfelt tussen een schenking ineens of periodiek schenken.

Als de persoon de gift van € 600 schenkt, kan men 5 jaar € 600 aftrekken. Ten minste, als men de gift op de juiste manier vastlegt. Men is dan verplicht 5 jaar lang te schenken. Als iemand € 50.000 per jaar verdient, bespaart hij/zij uiteindelijk 37,10% (in 2021 37,1% tot inkomen € 68.507) van het aftrekbare bedrag. In dit voorbeeld is dat € 223. Dat is 6x zoveel als bij een gewone gift (in voorbeeld 1 hierboven).

Voor personen die genieten van hun AOW-leeftijd gelden andere (lagere) belastingtarieven.

Rekenvoorbeeld
Jouw leeftijd is 50 jaar en je gewenste donatie bedraagt € 600 per jaar. Dan is je belastingvoordeel (tot een inkomen van € 68.507) met de schenkingsovereenkomst € 222, je betaalt dus in werkelijkheid netto € 378 aan Stadsklooster Mariken.

Jouw leeftijd is 70 jaar en je gewenste donatie bedraagt € 600 per jaar. Dan is je belastingvoordeel (tot een inkomen van € 35.942) met de schenkingsovereenkomst € 115, je betaalt dus werkelijk netto € 485 aan Stadsklooster Mariken.

De schenkingsovereenkomst van Stichting Stadsklooster Mariken kunt u hier downloaden.

LET OP: Giften die je hebt gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.

Voor Stichting Stadsklooster Mariken en voor jezelf kan bovenstaande een mooi voordeel opleveren.

Samen werken wij aan onze Droom & Daad!

Zijn er nog vragen? Stuur dan een mail naar: penningmeester@stadskloostermariken.nl .

Voor alle bedragen op welke manier ontvangen zijn wij je heel erg dankbaar.