Het Stadsklooster Mariken organiseert bijvoorbeeld een breed programma rondom Voltooid Leven. Er komt een symposium voor artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, psuchologen en vrijwilligers in de palliatieve zorg. In Spiritueel Café’s kunnen mensen met elkaar delen hoe zij aankijken tegen hun eigen levenseinde. We houden gezinsgesprekken waar grootouders, ouders en (klein)kinderen met elkaar praten over hoe zij het leven en de dood zien. In een besloten bijeenkomst worden politici uitgenodigd om zonder de druk van partijstandpunten te praten over de implicaties rondom het voltooid leven debat.