De brede samenwerking met de maatschappelijke, niet-kerkelijke partners zorgt ervoor dat kerkelijke en maatschappelijke spiritualiteit elkaar zullen beïnvloeden en inspireren. De kerkelijke initiatieven moeten de eigen spiritualiteit steeds weer opnieuw vertalen en inbrengen. En omgekeerd zullen ook de maatschappelijke initiatieven hun eigen  spirituele bronnen inbrengen. Zo is het Stadsklooster voor beide kanten een oefenplaats voor vernieuwing.