Stadsklooster Mariken is voortgekomen uit het Augustijns Centrum de Boskapel, de geloofsgemeenschap rondom de kloosterkapel van de Augustijnen in Nijmegen. De Boskapel heeft naam gemaakt doordat vernieuwing in haar DNA is gaan zitten. Al in de jaren 60 van de vorige eeuw was de Boskapel een officiële experimenteerplaats voor kerkelijke vernieuwing, daarna groeide zij uit tot een (kerk-)plek voor zoekers en zieners die het in de gevestigde kerken niet konden vinden, en nu, met de oprichting van het Stadsklooster Mariken wordt de lijn van vernieuwing voortgezet. Het kan niet anders of de kruisbestuiving van maatschappelijke en kerkelijke spiritualiteit levert nieuwe inspiratie op, zowel voor de tochtgenoten als ook voor de initiatiefnemer zelf.