Het Stadsklooster Mariken is een gezamenlijke expeditie van kerkelijke en maatschappelijke initiatieven op het gebied van spiritualiteit en zingeving. Gelovige, niet gelovige en anders-gelovige mensen zoeken daarin naar een overstijgend perspectief. Geen afgesloten klooster dus, maar een stadsklooster als idee, waar initiatieven en mensen samenwerken, van elkaar leren, elkaar versterken en gebruik maken van elkaars expertise.
Deze gezamenlijke tocht levert voor iedereen vernieuwende impulsen op, het zingevingsaanbod in Nijmegen krijgt meer kwaliteit, en onze stad wordt leefbaarder.