Marikenmail EXTRA EDITIE week 44-2022

WE GAAN VERHUIZEN NAAR SANCTA MARIA!

 

Er is witte rook!

De eigenaar van Sancta Maria – Bob van de Water – heeft samen met de hoofdverhuurder ‘Stichting een Slingertouw’ een passend voorstel met een acceptabele huur aan het bestuur van Stadsklooster Mariken gedaan. Het bestuur heeft hiermee ingestemd en we zijn uitermate positief!

Dat betekent dat er niets meer in de weg staat om te gaan verhuizen. Dit jaar nog gaan we over en de eerste viering houden we op Kerstavond 24 december 2022! Vol vertrouwen zien we uit naar onze nieuwe plek: de Mariakapel van ‘SANCTA MARIA’. Samen met de bewoners en de mensen die in de buurt wonen, gaan we een mooie, nieuwe toekomst tegemoet!

 

Nieuws vanaf de bestuurstafel

  • Op 4 oktober vond een gesprek plaats tussen het bestuur en de eigenaar van Sancta Maria – Bob van de Water over onze mogelijke verhuizing. Enkele voorwaarden voor ons om te kunnen verhuizen waren onder meer: financiële haalbaarheid ook op langere termijn, verhuisdatum en de (tijdelijke) inrichting / verwarming in de Kapel. Onze inzet is gericht op samenwerking, open communicatie en dienstbaarheid van onze gemeenschap aan het geheel van Sancta Maria.
  • De eigenaar van Sancta Maria heeft aangegeven dat de Kapel van Sancta Maria met Kerstmis voor ons gebruiksklaar is. Niet alle bouwwerkzaamheden zijn dan gereed, maar dat hoeft onze activiteiten niet in de weg te staan. Stadsklooster Mariken gaat (versneld) met Kerstmis permanent verhuizen, mede vanwege de zeer sterk gestegen huurprijs van De Boskapel: CGKV verhoogt per 1 januari 2023 de huurprijs met 50%.
  • Verhuizen betekent ook afscheid nemen van onze huisbaas CGKV. Sinds onze verzelfstandiging naar de ‘Stichting Augustijns Centrum de Boskapel’ in 2009, huren we enkele ruimten van hen terug. Hierdoor leek het ‘alsof we gewoon thuis bleven wonen’. De formele huuropzegging per eind 2022 heeft inmiddels plaatsgevonden. We danken CGKV heel hartelijk voor het onderdak dat zij ons jarenlang boden.
  • We geven natuurlijk ook in de vieringen aandacht aan het verlaten van ‘onze Boskapel’, waar de Augustijnen sinds 1963 hun voetsporen hebben liggen en waarmee we als gemeenschap al decennia nauw mee verbonden zijn. Onder het thema ‘Wat nemen we mee?’ zullen we op alle vier de adventszondagen onze aandacht richten op een bijzonder aspect.
  • 1e Advent: Op de eerste zondag staan wijzelf en onze traditie in de schijnwerpers. ‘’t zal om onszelve gaan’ heet het in een kerklied.
  • 2e Advent: Op de tweede zondag kijken we naar onze voorouders, naar onze overledenen in de gedachteniskapel en naar allen die lief en leed gedeeld hebben in de Boskapel.
  • 3e Advent: Op de derde zondag is Augustinus aan de beurt. ‘Trek steeds verder’, roept hij telkens weer, en tegelijkertijd zegt hij: ‘U was in mij.’ Natuurlijk nemen we Augustinus en onze augustijnse spiritualiteit mee.
  • 4e Advent: Maria is zwanger en wij zijn ook zwanger van de belofte. Deze viering is de laatste viering in de Boskapel en aan het einde maken we ons op naar onze nieuwe plek, en daarmee naar een nieuwe geboorte. Onze viering eindigt dan in Sancta Maria.

Met een werkgroep zullen we de adventstijd en de afscheidsviering goed voorbereiden.

  • Tussen nu en Kerstmis moeten we – in zeer korte tijd – ons verhuisplan uitvoeren. Dat vraagt nog wel de nodige organisatie en flexibiliteit. Wellicht dat na onze verhuizing uit De Boskapel tijdelijke opslagruimte nodig is voor materialen die nog niet direct mee kunnen naar Sancta Maria. Wie heeft er thuis ruimte over waar we tijdelijk onze spullen kunnen opslaan? Suggesties hiervoor zijn zeer welkom! We hebben op korte termijn ook helpende handen nodig voor sjouwen, poetsen en vast nog veel meer.
  • Uiteraard zullen we op een feestelijke manier stilstaan bij het vele werk van Joop Haverkort en van allen die er hard aan getrokken hebben, waardoor deze verhuizing nu mogelijk is geworden.

Opmerkingen, aanmerkingen, complimenten, vragen, speldenprikken of tips: laat maar horen! Spreek hiervoor één van de bestuursleden even aan! We houden je ‘Op de Hoogte’.

Ruud van Gisteren

Sneak Preview

Ben je ook benieuwd hoe de Kapel van Sancta Maria eruitziet? Dat kan! Er is een virtuele tour gemaakt, direct nadat we samen tijdens de-handen-uit-de-mouwendag de Kapel grondig hebben schoongemaakt voor onze Augustinusviering op 28 augustus jl. De ‘opslagplaats voor bouwmaterialen’ werd omgevormd tot een prachtige ruimte waar wij onze viering hebben gehouden. Kijk hier voor een sneak preview. Wil je meer weten over Sancta Maria? Kijk dan op de website wonen bij Sancta Maria. Er is een rijke historie met levendige verhalen van bewoners, medewerkers en omwonenden. 

Het voormalig damespensionaat heeft altijd een maatschappelijk functie gehad die gericht is op het individu, zelfstandigheid én zorg. Waarden die vandaag de dag nog steeds een belangrijke rol spelen in Sancta Maria. We zongen bij het Augustinusfeest voor het eerst het mooie lied – op de tekst van Zuster Martialis – dat speciaal voor ons is gecomponeerd door Jelle Roosen. Als je dat lied (10 minuten na het begin van de opname) of de hele viering van toen nog eens wil beleven, klik dan hier.

Ruud van Gisteren