Opbrengst actie voor Voedselbank Nijmegen e.o. 2023

De afgelopen drie weken hebben we via de collectebus meegedaan aan de jaarlijkse inzameling door de kerken voor de Voedselbank Nijmegen en omstreken.

Aan donaties in de collectebus en op de bankrekening van het Stadsklooster ontvingen we een bedrag van  55,70 euro. De opbrengst is wat lager dan we gewend zijn. Dat kan te maken hebben met de verhuizing naar De Goede Helder en wat minder aandacht daardoor voor de actie. Niettemin hopen we de Voedselbank blij te maken met het ingezamelde bedrag. Dank weer aan alle gevers.

Hebt u de actie gemist en wilt u alsnog doneren? Dan kan dat op bankrekeningnummer NL61 RABO 0104 0832 55 t.n.v. Stichting Voedselbank Nijmegen, o.v.v. Actie Kerken voor Voedselbank 2023 (SKM).

Diaconiegroep Stadsklooster Mariken