De jaarrekening 2021, het jaarverslag 2021, het beleidskader 2022 en de begroting 2022 zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Deze documenten kun je downloaden vanaf onze website onder het nieuwe kopje ‘financiën’.