Als Stadsklooster Mariken komen we voort uit het klooster van de Augustijnen. De Augustijnse signatuur komt daarom regelmatig terug in de vieringen, bijvoorbeeld in een van zijn spreuken: U was binnen en ik was buiten, en daar zocht ik u…
Maar, wie was die Augustinus eigenlijk en wat houdt zijn geloofsovertuiging in?
Onder de titel ‘Augustinus voor beginners’ geeft Ekkehard Muth op donderdag 7 december om 10.00 uur een inleiding. Wie is Augustinus? En hoe werkt zijn spiritualiteit door? Daarover gaan we met elkaar in gesprek.

In het kort:
donderdag 7 december van 10:00 tot 11:30 uur in de zaal van de Goede Herder.

We hopen u donderdagochtend 7 december te mogen begroeten.
Pioniersteam (Bart, Ria, Els, Ekkehard)