Meer en meer zoeken mensen naar een overstijgend perspectief. Voorbij de materie en ook voorbij de eigen individualiteit is er een verlangen naar gedeelde waarden en naar spiritualiteit. Vroeger waren zingeving en spiritualiteit de terreinen van de kerken, maar intussen is er een brede beweging ontstaan van maatschappelijke spiritualiteit;  niet-kerkelijke initiatieven waar mensen samen op zoek gaan naar een overstijgend perspectief. Tijd om samen met elkaar op te trekken, tijd voor het Stadsklooster Mariken.