Viering woensdag 2 maart 2022
Aswoensdag
Voorganger: Ekkehard Muth

Viering aswoensdag 2 maart

De viering start om 19:30u.