Matteüs 2, 1-12 Jesaja 60, 1-6
Driekoningen 2024

Beste wijzen, beste magiërs, beste koningen. We vieren vandaag Driekoningen en de drie koningen zijn inmiddels ook gearriveerd bij de stal. Maar eerlijk gezegd, we weten helemaal niet of het er drie waren. Dat staat nergens, er worden weliswaar drie cadeau’s genoemd, maar of het daarom ook drie koningen waren? Eigenlijk staan de drie koningen voor ons allemaal. Ze staan voor álle mensen die op weg gaan. Ze staan voor een beweging van goud, wierook en mirre.

Zelf waren ze al in beweging gekomen nog voor dat Maria en Jozef de stal gevonden hadden. Waren het daarom wijzen, magiërs of koningen? Ze waren alledrie tegelijk. Ja, het waren wijzen, want zij wisten dat het alleen goed kan komen als álle mensen van goede wil kunnen opstaan en schitteren, zoals Jesaja zegt. En ja, het waren magiërs, met voldoende verbeelding om uit te zien naar de nieuwe wereld die het kind in de kribbe ons zou laten zien. En ja, het waren koningen. Maar dan niet van het soort van Herodes die alleen aan zijn eigen macht denkt. Nee het waren koningen die met al hun wijsheid, met al hun verbeelding, met heel hun goud, wierook en mirre zich in dienst stelden om de mensen te laten opstaan en schitteren.

Dus beste wijzen, beste magiërs en beste koningen: laten we met deze “drie” koningen meegaan. Sluiten we ons aan bij de beweging van goud, wierook en mirre. Laten we samen de ster volgen. Wij hebben wierook, mirre en goud in handen.

Wierook die opstijgt en ons verbindt met wat ons overstijgt. In een wereld waar veel mensen genoegen nemen met de platheid van hun bestaan, hebben we een beweging nodig die mensen weer doet opstaan en schitteren. Daarvoor hoeft heus niet iedereen meteen gelovig en kerkelijk te worden. Als Stadsklooster hebben we onder andere met Allerzielen, Aswoensdag of met de roze vieringen juist manieren gevonden waar ook niet-kerkelijke mensen in aanraking komen met het overstijgende. Dat we hoe dan ook opgetild worden, dat hebben we meer nodig dan ooit. – Laten we daarom onze wierook meenemen.

Mirre, met mirre werden de doden gebalsemd, zodat ze na de dood konden terugkeren naar het licht waar zij voor hun geboorte vandaan kwamen. Met mirre brengen we mee dat we ook al in het hier en nu mogen opstaan in dit licht en schitteren. God licht op in mensen, zegt Augustinus. – Laten we daarom ook onze mirre meenemen.

En goud. We hebben echt goud in handen. Als kerkgemeenschap wellicht niet in financiële zin. Maar onze materialistische wereld heeft dan ook een heel ander materialisme nodig. Een materialisme dat tastbaar maakt wat het materiële juist overstijgt.

Daarbij wil ik drie dingen noemen: 1) We kunnen putten uit de rijke schat van onze traditie, een traditie van ‘sta op en schitter’. 2) We laten ons inspireren door Augustinus. Hij stuurt ons steeds weer naar de mensen toe, want zoals hij het zelf ervaren heeft: ‘ik zocht U buiten, maar U was in mij’, dus dan vind je God in mensen, en ook in niet-kerkelijke mensen. En 3) onze zelfstandigheid. Zo kunnen wij juist buiten de kerkelijke regels om net als de drie koningen andere en nieuwe wegen gaan.

En dat alles brengen we samen in ons vieren. Daar zijn we heel goed in, als ik dat maar zo mag zeggen. Kijk en luister naar ons prachtige koor en onze musici, en hoe wijzelf uit volle borst meezingen. Mensen komen bij ons vanwege de rituelen, want in de rituelen ervaren wij: ‘U was in mij’. En we lezen de schrift, niet als een oud boek wat je moet vertalen naar deze tijd, maar we zien dat onze levens daarin opgeschreven staan, soms actueler dan ooit. In onze vieringen wordt het overstijgende bijna materieel tastbaar.

En laten we ons daarbij nóg meer verbinden met mensen en organisaties in onze omgeving, zodat niet alleen wijzelf, maar meer en meer ook mensen buiten ons eigen kringetje als gouden wijzen, magiërs en koningen opstaan en schitteren. – Laten we dit goud dus ook meenemen.

Dus laten we net als de drie koningen vol vertrouwen via een andere weg verder gaan. Onze wereld heeft die andere beweging nodig; een beweging van wijzen, magiërs en koningen die met al hun wijsheid, met al hun verbeelding en met heel hun goud, wierook en mirre mensen laten opstaan en schitteren. Onze omgeving heeft daarom ook ons als Stadsklooster Mariken nodig, want samen met alle kerkgemeenschappen hebben we wierook, mirre en goud in handen.

Kortom, wijzen, magiërs en koningen, plak de Driekoningenzegen op je voordeur. Laten we ons aansluiten bij de beweging van goud, wierook en mirre. Laten we de ster volgen en met de drie koningen andere en nieuwe wegen gaan. We hebben wierook, mirre en goud in handen.

Ekkehard Muth, 7 januari 2024