Blijdschap om het goede.        

Kun je blij zijn om het goede dat een ander doet?  Voor de leerlingen van Mozes en Jezus was dat nog een hele kunst. Ze vinden het maar niks dat mensen die niet bij hun groep horen profeteerden en boze geesten uitdreven. Ze proberen het hen te beletten omdat ze zich niet bij hen willen aansluiten. Mozes en Jezus verzetten zich tegen deze hokjesmentaliteit. De Geest waait immers waar ze wil. Deze gedachten sluiten goed aan bij het thema van de Vredesweek over inclusiviteit. Ze sluiten ook goed aan bij de gedachten van Augustinus waar hij zegt: Niet de kerkmuren maken je tot christen, maar de liefde.

Geen onderscheid maken
Ik zag een interview met paus Franciscus. Er werd o.a. aan hem gevraagd hoe hij als wereldleider van de katholieken dacht over niet-gelovigen. ‘Ik wil helemaal geen onderscheid maken tussen gelovigen en niet-gelovigen’, zo luidde zijn antwoord. ‘Laten we teruggaan naar de wortel: de éne mensheid. Voor God zijn we allemaal zijn kinderen. Je kunt zeggen: ‘ik geloof niet in God’. Maar tegelijkertijd kun je geloven in de liefde van de mensen om je heen, en daar hoop uit putten. Tegelijkertijd kun je je weg vinden in de goede dingen waarin je gelooft. Gelovigen en niet-gelovigen helpen elkaar door samenwerking, door het delen van verantwoordelijkheidsgevoel.’

Exclusief
Daar denken de leerlingen in het evangelie van vandaag anders over. Ze lijken een gesloten front te vormen in hun oordeel over de verspreiding van het goede. ‘Duivels uitdrijven is onze zaak’, zeggen ze. Dat is ons recht. Hou de zaken duidelijk, laat anderen niet hetzelfde doen, want dan weet je niet meer waar je blijft. Meester, er is iemand die ons niet volgt en toch boze geesten uitdrijft in uw naam!’ ‘Laat hem begaan’, zegt Jezus. ‘Wie niet tegen ons is, is voor ons!’

Inclusief
Christenen hebben dus niet het exclusieve recht op het goede. Gezegend is ieder die het goede doet!
Tot dat inclusieve denken en doen roept ook de vredes-organisatie PAX op. Niet-christenen hebben soms het gevoel dat zij in het doen van het goede niet voor 100% meetellen bij christenen. Alsof zij  minder zijn en christenen toch beter handelen! Daar doet Jezus niet aan mee! Voor hem geldt: ‘als het goede maar gebeurt…dan heeft het mijn zegen, dan durf ik er mijn naam onder te zetten!’

Gebrek aan respect
Jezelf beter voelen door de ander uit te sluiten: het ligt diep verankerd in onze maatschappij. Jij zult ook weleens het gevoel hebben  dat je er niet bij hoort omdat je niet meedoet met de kring waar wordt gelachen om God en zijn gebod; omdat je moet leven in een samenleving waarin het recht van de sterkste geldt; daar is geen plaats voor zachtmoedigheid of voor een eigen mening.
Heel wat mensen lijden onder het gebrek aan respect: vervolgd om hun geloof, of omdat ze andersdenkend zijn;  gepest vanwege hun afkomst, kleur, geaardheid… Niet voor niets wordt de vredesweek opgevolgd door ‘de week tegen het pesten’!

Samenwerken
Om niet in de greep te raken van gevoelens van onmacht en moedeloosheid is het goed dat deze weken er zijn en dat we er aan meedoen.  Dat is ook de reden waarom wij hier op zondag bij elkaar komen: want om de droom van Gods’ koninkrijk niet op te geven maar gaande te houden hebben wij verhalen nodig: verhalen van Mozes en Jezus, en van eigentijdse profeten, groten en kleinen, zoals paus Franciscus en Greta Thunberg….

Laten wij met alle mensen van goede wil bouwen aan een humane samenleving waarin naar elkaar wordt omgezien met liefde en respect, en waar we ook respectvol omgaan met onze medeschepselen: de aarde, het water, de dieren, de bomen, alle gewassen en de lucht!

door Joost Koopmans osa, 26 september 2021