Ontmoetingsplek van kerkelijke en maatschappelijke spiritualiteit

Kruisbestuiving en vernieuwing

Stadsklooster Mariken biedt een thuis aan kerkelijke en maatschappelijke initiatieven op het gebied van spiritualiteit en zingeving. Voor gelovige, niet gelovige en andersgelovige mensen op zoek naar overstijgend perspectief. Een plek voor proeven en spiegelen van spiritualiteit, voor initiatief en samenwerken, voor ervaren, leren en experimenteren vanuit verlangen.

We verrijken het spirituele landschap in Nijmegen met de inzet van de kloostertraditie van de augustijnen. We helpen mensen, religieus of niet, hun spiritualiteit te laten ontdekken. We geven vorm aan een nieuwe beleving van het oerbeeld van het klooster; een plek voor delen van ervaringen en ontdekken van innerlijke rijkdom. We organiseren vieringen, bijeenkomsten en programma’s voor en met individuen, initiatieven en organisaties.

We komen voort uit Augustijns centrum de Boskapel, een geloofsgemeenschap rondom de kloosterkapel van de Augustijnen in Nijmegen. Het DNA van vernieuwing zit sinds de jaren 60 van de vorige eeuw in ons bloed en vindt nog altijd een weg. De overlevering van Augustinus vertelt ons dat ‘God oplicht in mensen’. Bij Augustinus leidt de zoektocht naar God linea recta naar de mens, zowel naar binnen bij jezelf, alsook naar buiten, naar gemeenschap en de ander. Voor een klooster zijn de ‘levende stenen’ van belang.

We bieden tegenwicht tegen de dominantie stroming die vooral aandacht heeft voor efficiëntie, marktwerking en materiele zaken. We willen bijdragen aan meer dialoog en leefbaarheid.

[Meer over onze mensen]

Klooster

Het moderne spirituele landschap is veel breder dan de traditionele kerkelijke invulling. Stadsklooster Mariken biedt een plek om te pionieren met het verkennen van ‘het heilige’. Aan individuen en aan initiatieven, centra en gemeenschappen die zingeving zoeken en willen delen.

In zijn oervorm was het klooster een plaats waar monniken hun afzonderlijke ‘cellen’ verlieten om bij elkaar te komen om te vieren en leeftocht, voeding en beelden te delen. Het stadsklooster gebruikt dit oerbeeld als inspiratie voor vernieuwing van het spirituele landschap in en om Nijmegen. Het klooster wil ‘cellen van spiritualiteit’ verbinden rond een plek zonder muren. Een samenkomst van bezinning en uitwisselen van initiatieven en experimenten.

Een veilige plek zonder muren

Mariken?

Mariken van Nimwegen staat voor de stad waar we wonen en voor werken. Ze is een boegbeeld van zoeken naar vrijgezochte spiritualiteit. Het boek met haar verhaal verschijnt in 1518, kort nadat Maarten Luther in Duitsland de strijd is aangegaan met de alles overheersende kerk. Wat in haar verhaal als ‘omgang met de duivel’ wordt neergezet, kun je zien als het verlaten van de geijkte paden op zoek naar nieuwe mondige en geëmancipeerde wegen. Dit is precies wat we ook met het stadsklooster willen: zoeken naar God, naar het overstijgende zonder grenzen tussen het kerkelijke en het wereldlijke.

Van het geijkte pad

Spiritualiteit

Het spirituele landschap is veel breder dan de traditionele kerkelijke invulling. Wij zoeken niet de begrenzing, maar de ruimte die dat biedt.

Mensen beleven spiritualiteit en geloof ook in de natuur, in musea, tijdens concerten, bij The Passion, de Mattheuspassion, festivals, stille tochten, lezingen, bijeenkomsten, enz. Er schuilt een kloosterling in ons allemaal. Veel mensen zoeken een overstijgend perspectief in hun leven of werk. Samen met jou of je organisatie gaan we op expeditie. Zoeken de ontmoeting op waardenniveau. We leren van elkaar, gebruiken elkaars expertise, versterken elkaar, over gedachte grenzen.  

Het Stadsklooster stelt de spirituele rijkdom van de christelijke traditie en het omdenken van Augustinus ten dienste van de brede spiritualiteit en zingeving in onze stad. Omgekeerd verlangt het Stadsklooster Mariken naar inspiratie vanuit andere bronnen.

Ontdek de diepgang in jezelf

Vieren

Met elkaar vieren vormt de ziel van elke kloostergemeenschap. Bij vieringen zoeken we vanuit het leven van alledag de verbinding met het overstijgende.

Vieren is ook een dienst aan de buitenwereld. Juist daar zoeken we aansluiting bij vragen over het menselijk bestaan. Het helpt ons om elkaar te vinden bij waar het ten diepste om gaat.

Samenkomen om te delen

[Bekijk hier voorbeelden van vieringen]

Rituelen

Rituelen geven toegang tot het collectieve, symbolische bewustzijn. Ze bieden een opening voorbij het rationele, naar je dromen, intuïtie en gevoelens en verlangens. In de stilte zetten ze je religieuze zintuigen aan. We zetten rituelen bewust in om mensen in contact te laten komen met een diepere gevoelslaag.

Muziek die je raakt, woorden in een ander licht, een kaars opsteken… We helpen je graag door en met het inrichten van rituelen van betekenis. Rituelen die je boven jezelf uit laten stijgen.

Naar die andere gevoelslaag