Vastenmaaltijd GAAT NIET DOOR

Vastenmaaltijd GAAT NIET DOOR

Maaltijden

Activiteit details

  • Stadsklooster Mariken
  • 27 maart 2020
  • 18:00 - 20:00

Contact event manager

1 2 3 4

Book your tickets

Thank jij Kindly

Vastenmaaltijd GAAT NIET DOOR

Graafseweg 276 Nijmegen

18:00 - 20:00
27 maart 2020

000000

Stadsklooster Mariken

Organizer's other events

Vastenmaaltijd GAAT NIET DOOR

Graafseweg 276 Nijmegen

18:00 - 20:00
27 maart 2020

Afdrukken

De periode van de veertigdagentijd is van oudsher een tijd van reflectie:
stilstaan bij je eigen situatie en bij die van anderen, in het bijzonder die van de minderbedeelden.

Op deze avond in de vastenperiode gaan we gezamenlijk een sobere maaltijd gebruiken.
We combineren een sobere, maar smakelijke maaltijd – met enkele vegetarische maaltijdsoepen en brood en een gezellig samenzijn. Tenslotte is samen eten een fijne manier om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.

We zullen stilstaan bij de situatie van Roma-kinderen in een wijk in Boekarest {Roemenië). Daarnaast staan is er aandacht voor de situatie van kansarme kinderen in een opvanghuis in Boekarest. Deze dagopvang, Caminul Phillip, wordt al diverse jaren ondersteund door het OCP.

Voor dit goede doel wordt tijdens de maaltijd een vrijwillige gift gevraagd.

Tijd: 18.00 – 20.00 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage
Plaats: Stadsklooster Mariken Graafseweg 276 Nijmegen
Info: info@stadskloostermariken.nl of contact@pelgrimshuisantonius.nl

Wilt u deelnemen aan de maaltijd? Meld u aan bij:
– Stadsklooster Mariken (intekenlijst op zondag 15 en 22 maart na de viering)
– OCP (intekenlijst aldaar)
– Pelgrimshuis Antonius
– via info@stadskloostermariken.nl.

Download de flyer.