Opbrengst Vastenproject 2023 voor vluchtelingen Oekraïne

De laatste drie weken van de Vastenperiode hebben we voedsel en hygiëneproducten ingezameld voor de mensen in Oekraïne. Ook werd er geld gedoneerd in de collectebus en via de bankrekening van het Stadsklooster.

De Oecumenische werkgroep diaconie van Antonius van Padua- en Maranathakerk die de inzameling door de kerken organiseerde, laat begin april al weten:

‘De inzameling voor Oekraïne is heel succesvol geweest! Stapels dozen met pasta, rijst, potten groenten, pakken water, zonnebloemolie, houdbare melk, luiers, tandenborstels, incontinentiemateriaal enzovoort staan klaar om vervoerd te worden naar Oekraïne. We zijn heel blij dat we ook vanuit jullie kerken dozen vol levensmiddelen en hygiënische artikelen hebben gekregen. Samen kunnen we de nood van de mensen in Oekraïne een beetje verlichten. En daarmee laten weten dat we hen niet vergeten.

Willen jullie de mensen in jullie kerk heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage!’

De actie leverde vier volle sinaasappeldozen aan producten op. Daarnaast werd door onze bezoekers 33 euro in de collectebus gedoneerd en via de bank kwam ruim 280 euro binnen. Dat brengt het bedrag van de actie op een totaal van € 310,10. Bij elkaar een heel mooi resultaat voor onze gemeenschap!

 

Dank aan de inbrengers van de producten in de dozen, en ook aan de gulle donateurs!

 

Diaconiegroep Stadsklooster