Project Hybride Stadsklooster

In de coronatijd werd het Stadsklooster Mariken net als alle kerkgemeenschappen en spirituele centra gedwongen om online te gaan. Met veel kunst- en vliegwerk hebben we in korte tijd geleerd om ons werk te vertalen naar online-vormen. Dit werd niet alleen als surrogaat ervaren, integendeel, we deden veelbelovende ervaringen op.

Fysiek + online = hybride

De ervaringen met online-activiteiten laten zien dat ‘online gaan’ veel meer is dan het opnemen en uitzenden van fysieke activiteiten. We willen onderzoeken hoe klassieke fysieke vormen vertaald kunnen worden naar online-vormen. En andersom verwachten we dat de fysieke vormen op hun beurt ook weer beïnvloed worden door de ervaringen van de online-presentie. Welke nieuwe online-vormen zijn er te ontdekken, en komen we daardoor wellicht ook tot nieuwe fysieke vormen? Kan de online-presentie zo vormgegeven worden dat zij als volwaardig wordt ervaren? Biedt een stevige online-poot wellicht de kans om als Stadsklooster de mensen nog beter van dienst te kunnen zijn bij hun spirituele zoektocht?

Ook hybride worden? Kijk onze online startdriedaagse terug.

Lees meer over het hybride Stadsklooster.