Opbrengst actie kerken 2022 voor Voedselbank Nijmegen e.o.

De afgelopen maand juni is door diverse kerken in Nijmegen de jaarlijkse inzameling gehouden voor de Voedselbank Nijmegen/Overbetuwe.

Er zijn door het Stadsklooster Mariken op de drie zondagen 3 dozen en kratten met levensmiddelen ingezameld. Daarnaast zijn er giften voor de actie gedaan in de collectebus en op de bankrekening van het Stadsklooster. De geldelijke opbrengst bedraagt bij elkaar 111,55 euro.

Een mooi resultaat, vinden we, waarmee de Voedselbank Nijmegen weer veel klanten kan helpen aan een wekelijks voedselpakket. Deze mensen hebben dit pakket met levensmiddelen hard nodig, temeer door de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud dit jaar.

Dank aan allen die bijgedragen hebben aan onze opbrengst voor de Voedselbank !

Diaconiegroep Stadsklooster Mariken