Het Stadsklooster Mariken is op financieel gebied volledig afhankelijk van giften, bijdragen, subsidies. Om het werk van het Stadsklooster mogelijk te maken is jaarlijks een bedrag nodig van ruim € 100.000 voor de vaste kosten, zoals huisvesting, pastor, musici, en ook voor de verdere ontwikkeling.

Ook u kunt een bijdrage leveren.

Richtlijn voor de vrijwillige bijdrage:
Hiervoor sluiten we aan bij de PKN en de Bisdommen.
Een richtinggevend advies is € 250 bij een minimum inkomen en 1½ tot 2 % van het netto inkomen voor de hogere inkomens.

Verschillende manieren om een bijdrage te leveren:

 • periodieke schenkingsovereenkomst
  U gaat een periodieke schenkingsovereenkomst aan met het Stadsklooster Mariken en spreekt af dat u gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar schenkt.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.
  U kunt ook direct de Schenkingsovereenkomst Stadsklooster Mariken invullen.

   

 • periodieke betaalopdracht
  In uw eigen “online bankieren omgeving” stelt u een periodieke betaalopdracht in. U kiest een termijn, maand, kwartaal, jaar, die het beste bij u past.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.

   

 • incidentele bijdrage
  Wanneer u kiest voor en incidentele bijdrage maakt u een bedrag over naar de bankrekening van Stadsklooster Mariken onder vermelding van Gift.

   

 • bijdrage bij een viering of activiteit
  U woont een viering of activiteit bij en levert een bijdrage middels de QR-code op de folder, het programmablad of het filmpje.

   

 • eenmalige schenking
  U schenkt eenmalig een bedrag aan het Stadsklooster Mariken. Op de website van de Belastingdienst ziet u informatie over belastingvrij schenken.

   

 • Stadsklooster Mariken opnemen in uw testament
  Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden:
  u benoemt het Stadsklooster Mariken als mede-erfgenaam
  u laat een deel (legaat) na aan het Stadsklooster Mariken
  Het opnemen van het Stadsklooster Mariken in uw testament dient u te regelen met uw notaris.
  Wanneer u voorafgaand meer informatie wilt hebben kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Praktische informatie
RSIN nummer (tbv ANBI status): 820711056
Bankrekeningnummer: NL35INGB0002206916
Penningmeester: Margreeth Vogelezang
Email: penningmeester@stadskloostermariken.nl
Telefoon: 06 42 38 62 33