Woord van welkom

Welkom bij het Stadsklooster Mariken. Welkom in onze viering ter gelegenheid van de coming-out-week. Welkom ook namens onze voorbereidingsgroep met mensen van Poink, van het Lesbian Festival en van onze roze werkgroep. Zij gaan vandaag mee voor: Arianne, Francine, Ilona, Lincy, Els, Margreeth en Miek. Fijn om hier bij elkaar te zijn en fijn als je thuis via het scherm met ons meeviert.

‘Buiten de lijntjes is meer ruimte’. Vandaag vieren we dat niemand van ons binnen de lijntjes hoeft te passen. In plaats van binnen de lijntjes te kleuren kunnen we maar beter omgekeerd de lijntjes de kleuren laten volgen. – Wat voor een kleurrijke wereld krijg je dan?

‘Buiten de lijntjes is meer ruimte’, dat hebben de Belgische bisschoppen ook gedacht. Vanaf nu kan je een zegen ontvangen over je homo-huwelijk. Dat is trouwens minder revolutionair dan je zou denken. De bisschoppen laten namelijk de regels van de kerk ongemoeid. Allen in plaats van te kijken wat de regels zeggen, kijken ze naar wat de regels niet zeggen. En dan blijkt er toch meer ruimte te zijn. – Kerkpolitiek gezien is dat een hoopvol signaal.

In België verwachten ze zelfs enige huwelijks-toerisme vanuit Nederland. Maar dat hoeft niet, je kan namelijk altijd ook bij ons, bij het Stadsklooster Mariken terecht. In wat voor gendersamenstelling dan ook, we geloven dat God jullie liefde vanuit het diepst van zijn hart wil zegenen.

Na dit reclamespotje even weer terug naar onze viering. ‘Buiten de lijntjes is meer ruimte’, dat is ook de boodschap van Jezus. Je moet niet de kleuren binnen de lijntjes opsluiten, maar je kan beter de lijntjes de kleuren laten volgen. Gelijk aan het begin van zijn werkzame leven gebeurt het dat zijn leerlingen op de sabbat, zeg maar op de joodse zondag, op de velden aren plukken. Meteen roepen de farizeeërs: het is verboden om op sabbat te werken. Maar dan zegt Jezus: ‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat.’ De regels zijn er niet om de mensen op te sluiten, maar de regels zijn er om de mensen ruimte te geven. – En dat is zijn programma geworden. Ook al vinden sommige kerkvorsten dat eng, maar Jezus doet niet anders dan buiten de lijntjes te kleuren.

Mogen we hier binnen en buiten de lijntjes bij elkaar zijn in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen

 

Overweging

‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat.’ De joodse sabbat, of de christelijke zondag, of de islamitische vrijdag is namelijk ingevoerd om de mensen 1 vrije dag te gunnen. Eén dag in de week ben je vrij, één dag in de week hoef je niet te werken. De bedoeling is om jou te beschermen, dat je niet altijd maar door jakkert, en dat je vooral ook niet gedwongen kunt worden om alsmaar ‘aan’ te staan.

Maar, zo gaat dat met regels, opeens veranderde ‘je hoeft niet te werken’ in ‘je mag niet werken’. De regels die bedoeld waren om jou buiten de lijntjes de ruimte te geven om naar hartelust te kleuren, die worden nu tot lijntjes waarbinnen jouw kleuren opgesloten worden.

Jezus gaat daar tegenin. En hij beroept zich daarbij op koning David. David is een legendarische koning lang voor Christus. Onder zijn heerschappij beleefde het oude Israël zeg maar zijn gouden eeuw, waar de mensen leefden als God in Frankrijk. Volgens het geloof kwam zijn koninkrijk al heel dicht in de buurt van het koninkrijk van God. – En zie wat die David gedaan heeft, zegt Jezus, hij heeft het heilige brood, wat eigenlijk aan God toebehoort aan zijn soldaten gegeven omdat ze honger hadden. Dus ook de grote koning David heeft buiten de lijntjes gekleurd.

David. Jezus. En er zijn nog talloze andere verhalen in de bijbel. Telkens wanneer de relatie tussen God en de mensen een nieuwe impuls krijgt dan gebeurt dat door buiten de lijntjes te kleuren. Het begint met een sabbat waar God en mensen vrij zijn; vrij van lijntjes en hokjes.

En hoe goed dat doet dat heb jijzelf hopelijk ook ervaren, dat je uit de kast kwam en eindelijk je leven vrij kon kleuren. En hopelijk komt snel de dag dat je niet meer uit de kast hoeft te komen omdat wij met z’n allen uit de kast komen met die hetero-wandjes en die cis-gender-deurtjes.

Dat je niet meer hoeft op te boksen tegen dat farizeeër-stemmetje in je eigen hoofd. Dat je niet meer angstvallig om je heen hoeft te kijken, wat zullen ze niet van me denken. En vooral dat ook “ze”, dus wij allemaal vrijaf krijgen van de lijntjes en hokjes waarin onze eigen gedachten opgesloten zitten.

‘De sabbat is er voor de mens, en niet de mens voor de sabbat.’ Ik wens ons allen zo’n sabbat toe. Dat we op een dag vrij zijn van alle lijntjes, kasten en hokjes. – Wat een ruimte buiten de lijntjes!

Ekkehard Muth, 9 oktober 2022