Soepmaaltijd op donderdag 14 maart

Op 14 maart kunt u weer deelnemen aan een gezamenlijke soepmaaltijd, deze keer in samenwerking met de Stadskerk (het vroegere OCP). De maaltijd staat in het teken van de vastentijd.

Als goed doel steunen we met vrijwillige bijdragen een project van de Stadskerk, Caminul Phillip in Roemenië. Dit is een huis met dagopvang voor kansarme (Roma-)kinderen in Boekarest. De Stadskerk ondersteunt dit project al verscheidene jaren, en zal hier meer over vertellen tijdens de maaltijd. Op de website www.caminul-phillip.ro kunt u al een beeld krijgen van wat deze dagopvang inhoudt.

De maaltijd begint weer om 18.00 uur in De Goede Herder. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd.
We zorgen in deze vastenperiode samen voor een sobere, maar smakelijke maaltijd, met enkele vegetarische maaltijdsoepen en brood. Er zijn geen kosten voor deelname, maar zoals gezegd wordt een vrijwillige bijdrage gewaardeerd om daarmee dagopvang Caminul Phillip financieel te ondersteunen.

Op 14 maart zijn we met deelnemers van twee gemeenschappen. Daarvoor is extra soep nodig. Wilt u meewerken door een pan (vegetarische) soep te maken, dan kunt u zich vanaf zondag 25 februari opgeven. (Inbreng van brood, kruidenboter en het toetje/fruit is deze keer niet nodig: hiervoor zorgt de Stadskerk). Ook voor deelname aan de maaltijd kunt u zich dan aanmelden. Opgave per e-mail is ook mogelijk, met een mail naar administratie@stadskloostermariken.nl, onder vermelding van ‘Soepmaaltijd 14 maart’.

Niet vergeten: ook deze keer graag weer zelf een soepkom, lepel en schaaltje meebrengen.

Graag tot donderdag 14 maart om 18.00 uur in De Goede Herder (inloop vanaf 17:45 uur).

Bart van Straaten en Ria van Kessel