Het huiskamercafé is een ontmoetingsplek voor vrouwen-die-van-vrouwen-houden (LBTQ+). Een manier om elkaar te leren kennen. We wisselen met elkaar uit rondom een thema, verkennen bij onszelf en bij elkaar. We gaan met elkaar in gesprek vanuit wederzijds respect en nieuwsgierigheid.

Thema: “Is er meer?”
Denk of geloof jij ook dat er meer is? Op welke manier dan ook? Ga je daar graag over in gesprek? We gaan delen en uitwisselen aan de hand van vragen zoals: wie of wat is jouw inspiratiebron eigenlijk, is er meer en hoe zie jij dat, waar gaat het om in het leven… Ook als je (nog) geen (perfecte) antwoorden op deze vragen hebt, als je zoekend bent, ben je welkom om mee te doen.

Tijdens het online huiskamercafé ga je – na een korte uitleg – drie keer in groepjes van 4-5 vrouwen met elkaar in gesprek aan de hand van een steeds een nieuwe vraag rondom dit thema.
Online – hoe werkt dat?
Dit is een online Huiskamercafé. We maken hiervoor gebruik van een videobel-programma. Je hoort en ziet elkaar via je telefoon, tablet of laptop. Meer over hoe het werkt lees je hier: Een online Huiskamercafé: hoe het werkt en de gespreksregels. https://poink.info/een-online-ontmoeting-huiskamercafe/
Dit online huiskamercafé wordt georganiseerd door Poink en Stadsklooster Mariken: Miek, Annemarie en Lenny.
Online Huiskamercafé – thema “Is er meer?”
Datum: zaterdagavond 3 juli 2021
Tijd: 20:00 uur tot 22:00 uur.
Aanloop: vanaf 19:45 kun je inloggen. Zorg dat je om 20:00 helemaal klaar zit.
Locatie: online via je eigen laptop, tablet of telefoon.
Kosten: 2,50
Taal: Nederlands
Aanmelden: Vooraf aanmelden is verplicht. Stuur een mail naar borrelpoink@gmail.com
Stadsklooster Mariken is geen ommuurd klooster; het is een plek waar mensen de kloosterling in zichzelf ontdekken. Religieus of niet, gaan zij op expeditie naar een overstijgend perspectief, naar meer ziel en zaligheid in onze samenleving. De initiatiefnemers komen zelf uit de kloostertraditie van de Augustijnen. Die traditie vertalen zij zo dat zij een ieder willen begeleiden om de eigen spiritualiteit te ontdekken. Tegelijkertijd zijn ze heel benieuwd naar hoe jij je weg gaat. Zo verrijken we elkaar en vinden we samen nieuwe inspiratie. https://stadskloostermariken.nl/
Poink organiseert activiteiten voor vrouwen-die-van-vrouwen-houden (LBTQ+). www.poink.info.