In de Allerzielenviering van het Stadsklooster Mariken smelten kerkelijke rituelen en niet-kerkelijke vormen van herdenken samen. Concreet werd dit in de afgelopen jaren zichtbaar door de verfrissende en onorthodoxe inbreng van de leerlingen van 4vwo van de NSG. Wij vertalen de kerkelijke traditie zo dat zij ook betekenis kan krijgen voor mensen met een andere levensbeschouwelijke achtergrond. Tegelijkertijd worden andere vormen van herdenken zodanig geïntegreerd dat zij vernieuwde betekenis krijgen. De viering zelf met alle rituelen, muziek en teksten is zo opgezet dat zij religieus geduid kán worden, maar dat zij ook van waarde is voor wie er geen religieuze duiding aan geeft.