In het Stadsklooster werken kerkelijke en maatschappelijke initiatieven samen. Gelovige, niet gelovige en anders-gelovige mensen zoeken daarin naar een overstijgend perspectief. De spiritualiteit van het Stadsklooster is daarom een spiritualiteit die juist de verbinding zoekt met ándere spiritualiteiten. Een spiritualiteit niet om af te bakenen, maar om grenzen te overstijgen. Het initiatief voor het Stadsklooster Mariken komt voort uit de augustijnse spiritualiteit van voorheen de Boskapel. Een belangrijk kenmerk van de spiritualiteit van Augustinus kan kort samengevat worden in de woorden: God licht op in mensen. Bij Augustinus leidt de zoektocht naar God linea recta naar de mens, zowel naar binnen bij jezelf, alsook naar buiten, naar de ander.

Komend vanuit deze spiritualiteit wil het Stadsklooster Mariken de rijke schat van de christelijke traditie ten dienste stellen aan de brede spiritualiteit en zingeving in onze stad. En omgekeerd hoopt het Stadsklooster Mariken om vanuit andere spiritualiteiten en bronnen geïnspireerd te worden.