Mariken van Nieumeghen is het symbool van Nijmegen. Volgens de legende heeft Mariken zich ingelaten met de duivel. De duivel in de gedaante van Moenen belooft haar de even vrije kunsten te leren, de zeven vakken die in de antieke en in de middeleeuwen het studieprogramma vormden op de universiteiten. Zij moest boete doen door drie ijzeren ringen om haar hals en polsen te dragen, totdat zij op een dag door de engel Gabriël bevrijd en gerehabiliteerd werd. Maar wat het oude mirakelspel ziet als ‘omgang met de duivel’, wordt door historici tegenwoordig aangemerkt als durf om buiten de geijkte en daarmee in haar tijd buiten de kerkelijke paden te denken en te leven. Zo is Mariken een boegbeeld van emancipatie en een boegbeeld van een brede maatschappelijke oriëntatie. Net als Mariken van Nieumeghen wil het Stadsklooster Mariken buiten de geijkte paden treden en kerkelijke en maatschappelijke spiritualiteit met elkaar verbinden.