In het Stadsklooster werken kerkelijke en nietkerkelijke initiatieven op het gebied van spiritualiteit en zingeving samen. Zij leren van elkaar, versterken elkaar, gebruiken elkaars expertise. Deze kruisbestuiving levert vernieuwende impulsen op voor de betrokkenen, en leidt tot een kwaliteitsverbetering van het zingevingsaanbod in Nijmegen en omstreken.

Daarvoor ontmoeten de initiatieven elkaar aan de ronde tafel van het programmaberaad. Hier geven we elkaar feedback en suggesties, vinden we partners voor onze projecten, en stemmen we de activiteiten op elkaar af.