In de oervorm van de kloosters woonden de kloosterlingen apart in cellen die wijd verspreid lagen in het landschap. Alleen op gezette tijden kwam men bij elkaar om samen te vieren. Tegenwoordig wonen de ‘kloosterlingen’ opnieuw verspreid in het landschap. Op heel uiteenlopende plekken delen mensen momenten van spiritualiteit met elkaar; denk daarbij aan: musea, concerten, The Passion, Matteüspassion, festivals, stille tochten, lezingen, tentoonstellingen, bijeenkomsten, enz.

In Nijmegen bestaan talloze initiatieven die, vaak zonder van elkaar te weten, samen dit spirituele landschap vormgeven. In het Stadsklooster komen deze initiatieven bij elkaar.