Het Stadsklooster Mariken is geen klooster waar kloosterlingen in de afgeslotenheid van de clausuur wonen. De kloosterlingen, dat zijn veelmeer nietkerkelijke en kerkelijke initiatieven, vormingscentra, kerkgemeenschappen, maatschappelijke initiatieven, orden enz. die op het vlak van zingeving en spiritualiteit elkaar vinden en de mensen van dienst willen zijn.

De kloosterlingen, dat zijn ook individuele mensen, zoekers en zieners, die deelnemen aan activiteiten van (partners van) het Stadsklooster Mariken, die meewerken en meedenken.