Vasten-/Paasactie 2021 voor nieuwe website Stadsklooster Mariken

Vasten-/Paasactie 2021 voor nieuwe website Stadsklooster Mariken

In deze coronatijden zijn we als geloofsgemeenschap vooral aangewezen op online-vieringen en activiteiten op de website van het Stadsklooster. Dat alles naast de digitale contacten via e-mail, telefoon en een app-groep.

Onze fysieke kerkelijke activiteiten zijn in het afgelopen jaar steeds meer online-activiteiten geworden. Daarbij is duidelijk geworden dat onze website niet meer voldoet en eigenlijk veel meer zou moeten kunnen dan nu het geval is.

Makkelijk en interactief
We willen een website die interactiever is en waar je veel gemakkelijker dan nu je weg kunt vinden. Waar je bijvoorbeeld terecht kunt voor online-rituelen, zoals digitaal een kaarsje aansteken of bloemen neerzetten.

Van noodoplossingen naar kansen

In eerste instantie leek online-gaan een noodoplossing, maar het biedt ook nieuwe kansen. Zo hebben bijvoorbeeld veel meer mensen meegedaan met onze online vieringen dan we verwachtten. En ook na de coronatijd zal een vernieuwde website een goede mogelijkheid zijn om mensen op een laagdrempelige manier te bereiken en mee te laten doen. Bijvoorbeeld ook voor mensen die niet meer zo makkelijk naar de kapel kunnen komen.

Daarom vindt de diaconiegroep een nieuwe website voor en door de eigen gemeenschap dit jaar een toepasselijke insteek voor de Vastenactie. Een medium waar we allemaal, ook de externe gasten, plezier van zullen hebben. In deze tijden van lockdown is de website immers de toegangsdeur tot onze virtuele kapel met online-vieringen, en tot de activiteiten in de virtuele koffieruimte.

 

Bijdrage

We vragen u daarom in de komende vastentijd een steentje bij te dragen aan de kosten van een  nieuwe website voor het Stadsklooster.
De Adventsactie wordt gehouden van zondag 21 februari tot Paaszondag 2 april.
Dit keer staat er niet de bekende collecteton klaar in de kapelruimte. Maar passend bij een nieuwe website, is uw vrijwillige bijdrage welkom door op deze link te klikken.
Of scan met de camera van je telefoon de QR-code voor een snelle overboeking van uw gift:

Maar het kan natuurlijk ook ‘ouderwets’ via de bank op:
– ING-banknummer IBAN: NL35 INGB 0002 206916 of op:
– Rabobanknummer IBAN: NL47 RABO 01578328 56,
t.n.v. Stichting Stadsklooster Mariken, met vermelding: Vastenactie website 2021.

Alvast dank voor uw bijdrage,
de diaconiegroep.