Wie ben jij?

Heb je weleens het vermoeden dat er meer moet zijn? Heb je het gevoel dat je in je leven een dimensie mist? Maar voor dat je er erg in hebt word je alweer opgeslokt door de dagelijkse bezigheden en raakt je verlangen weer op de achtergrond.

Daar sta je niet alleen in. In onze neoliberale samenleving lijkt alleen nog maar plek te zijn voor efficiency, financiële winst en meetbaar resultaat. Deze oppervlakkigheid staat je tegen. De jacht naar geld en het afgerekend worden op productie geven je het gevoel dat je niet met de wezenlijke dingen bezig bent. Het voelt niet compleet, een belangrijk deel van jou doet er niet toe. Je vraagt je af: is dit alles?

Het Stadsklooster Mariken is een initiatief waar we op zoek gaan naar een overstijgend perspectief. De een zal het religieus invullen, de ander op een vrije manier. Komend uit de kloostertraditie van de augustijnen vertalen we de oude geloofstraditie zo dat mensen, religieus of niet, hun eigen spiritualiteit kunnen ontdekken. Immers, dat deed Mariken van Nimwegen ook. De legende zegt dat zij zich had ingelaten met de duivel - volgens historici is dit een middeleeuwse manier om te zeggen dat zij buiten de geijkte paden mondig en geëmancipeerd nieuwe wegen is gegaan.

Het Stadsklooster Mariken is geen ommuurd klooster met kloosterlingen in pij, opgesloten in hun cellen. Nee, de kloosterling, dat ben jijzelf. En de cellen, dat zijn de vele initiatieven in onze stad waar mensen proberen om een overstijgend perspectief in hun leven en werken te integreren. Samen gaan we op expeditie. We leren van elkaar, gebruiken elkaars expertise, versterken elkaar.>

Misschien wil je op zondag komen vieren, of door de week deelnemen aan boeiende programma’s. Misschien wil je met je eigen organisatie samen met ons verkennen hoe er meer aandacht voor de wezenlijke vragen in jullie werk kan komen. Of misschien kom je voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek. Nooit zal je daarbij iets opgelegd worden. We zijn namelijk veel te benieuwd naar hoe jij invulling geeft aan je zoektocht naar spiritualiteit. We kijken samen met jou wat de traditie ons aanreikt en we ondersteunen je met al onze expertise, maar op deze gezamenlijke expeditie willen wij juist ook van jou leren.

Ontdek hoe je weer diepgang in je leven kunt vinden. Ontdek de kloosterling in jezelf. Zo zorgen we er samen voor dat we ook als samenleving weer ruimte maken voor een overstijgend perspectief.