Mogelijkheden van verbondenheid

Het Augustijns Centrum de Boskapel neemt het initiatief. Maar op den duur is het de bedoeling dat het aantal participanten uitgebreid wordt met zowel kerkelijke en vooral niet-kerkelijke initiatieven. Zij vormen de ‘cellen’ van de laura en verbinden zich incidenteel of permanent aan het Stadsklooster. Alle initiatieven, kerkelijk of niet, die een bijdrage willen leveren of een programma willen aanbieden rondom spiritualiteit en/of zingeving kunnen op die manier ‘monnik’ worden.

Daarbij kent het Stadsklooster verschillende mogelijkheden van verbondenheid. Individuen, organisaties, initiatieven, kerkgemeenschappen kunnen zich in verschillende gradaties verbinden aan het Stadsklooster. Bijvoorbeeld:

Bezoeker
Individueel: je bent incidenteel bezoeker van activiteiten.
Organisatie: een maatschappelijke organisatie of een kerkgemeenschap maakt gebruik van het Stadsklooster als podium voor een bepaald programma-aanbod.

Deelnemer 
Individueel: Je wordt vriend van het Stadsklooster, je wordt vaste bezoeker van programma’s, vieringen, evenementen. Je werkt mee op projectbasis.
Organisatie: een maatschappelijke organisatie of een kerkgemeenschap werkt op een vaste basis samen met het Stadsklooster. Met een deel van de programma’s worden samenwerkingsverbanden aangegaan met andere participanten om met elkaar te sparren en van elkaar te leren.

Participant (mede-drager)
Individueel: Je wordt actief in het Stadsklooster, je treedt toe tot het kader, je werkt mee en je houdt het Stadsklooster draaiende.
Organisatie: een maatschappelijke organisatie of een kerkgemeenschap voert haar activiteiten volledig uit onder de paraplu van het Stadsklooster. Men wordt mededrager van het stadsklooster.