Ekkehard Muth

Draagt niet iedereen een diepte in zich, zo ondoorgrondelijk
dat die zelfs voor hemzelf verborgen blijft? (Augustinus)

Ekkehard_1

De diepte in

Achteraf denk ik dat het dit gevoel van ‘diepte’ was wat mij ertoe bracht om pastor te worden.
In mijn jonge jaren trokken we er bij de verkenners met tent en rugzak erop uit, en voelden we hoe langer hoe meer dat onze trektochten ten diepste een vingeroefening waren voor de grote tocht door het leven. In die zin ervaar ik mijn pastor-zijn als een grote gezamenlijke tocht om de ‘ondoorgrondelijke diepte’ op het spoor te komen.
Telkens weer zijn er momenten waar deze diepere laag van je leven zich toch even laat zien. Persoonlijk ervaar ik dat heel sterk in de rituelen, in de muziek, in de liefde, en op vele grote en kleine keerpunten in het leven. Maar ook wanneer ik met mensen mag optrekken om samen de diepte te verkennen. Wat een voorrecht!
Wat het pastor-zijn in het Stadsklooster Mariken (voorheen Augustijns Centrum de Boskapel) zo bijzonder maakt, is de aandacht van de geloofsgemeenschap voor deze diepte. Daar werkt zeer zeker het mensbeeld van Augustinus in door, die het hart van de mens ziet als het beeld van de Schepper (‘Keer terug naar je hart en zie in het beeld de Schepper ervan’). Maar we lopen daarmee niet te koop, het is eigenlijk meer een onbewuste vanzelfsprekendheid geworden.

Thuiskomen

In 1960 werd ik geboren in Worms, Duitsland, de stad waar de augustijner monnik Maarten Luther op de Rijksdag te Worms in 1521 standvastig weigerde om zijn stellingen te herroepen. ‘Hier sta ik, ik kan niet anders.’
Deze stellingen hebben duidelijk hun wortels in de Kloosterregel van Augustinus. Wat mij tijdens mijn studie theologie aan de universiteiten van Mainz en Heidelberg geleerd werd als uitgesproken luthers, blijkt bij nader inzien voort te komen uit de augustijnse spiritualiteit.
Toen ik in 2011 pastor werd van de Boskapel voelde dat dan ook als thuiskomen.

Ekkehard_2

Rituelen en oecumene

Net zoals de trektochten met de verkenners een voorproefje waren van de grote tocht door het leven, zo zijn rituelen en symbolen vensters naar het geheim. In de vieringen op zondag, en ook in vieringen rondom geboorte, huwelijk, dood en andere scharniermomenten in het leven, brengen zij ons in contact met de de diepere laag van ons leven.
Vanzelfsprekend kan deze zoektocht naar de diepte niet zonder de oecumene. God is per slot van rekening veel groter dan dat Hij binnen de kaders van een afzonderlijke denominatie zou passen. En zelfs alle kerken, moskeeën en synagogen bij elkaar zijn er nog te klein voor. In het Stadsklooster Mariken zien we oecumene dan ook niet alleen als een zaak tussen georganiseerde religieuze instellingen, oecumene omvat veelmeer alle maatschappelijke en individuele initiatieven waar mensen op zoek gaan naar de diepere laag. Augustinus zegt: ‘God licht op in mensen’, en daarmee bedoelt hij álle mensen.

Stadsklooster Mariken

Als pastor van het Stadsklooster Mariken wil ik mensen begeleiden op hun zoektocht naar de ‘ondoorgrondelijke diepte’. Daarbij gaat het mij niet om zieltjes winnen - al gun ik het natuurlijk iedereen om zich te verbinden aan het Stadsklooster Mariken - maar ik vind het veel interessanter dat mensen de diepere laag van hun leven verkennen en hun spiritualiteit ontdekken.
Dat kan gewoon op zondag in de viering, maar ook bij vieringen van doop, huwelijk of afscheid. Ook zoek ik graag samen met mensen naar speciale rituelen bijvoorbeeld rondom: trauma, uit de kast komen, transitie als transgender, handicap en andere ingrijpende keerpunten. In het Stadsklooster Mariken hebben we bovendien veel ervaring op het het snijvlak van kerk en cultuur. Omdat de rituelen breder zijn dan elke kerkelijke context lukt het ons om de oude kerkelijke rituelen en symbolen zo te vertalen dat zij ongeacht uw achtergrond voor u relevant kunnen worden. Samen vinden we de voor u passende manier om tot de diepte te komen.

Ekkehard_3 (2)

U kunt bij mij ook gewoon terecht voor een individueel gesprek, of een reeks gesprekken, over persoonlijke vragen. Als pastor houd ik me uiteraard aan het ambtsgeheim. U krijgt dan geen adviezen, maar samen zoeken we naar een overstijgend perspectief van waaruit u hopelijk weer verder kunt.
Als Stadsklooster Mariken zoeken we ook naar de diepte in de samenleving. Bijvoorbeeld rondom kwesties als ‘Voltooid leven’ of ‘Hoe verder met en na corona’ brengen we de samenleving met elkaar in gesprek. Voorbij de waan van de dag verkennen we de diepere laag die ons als samenleving met elkaar verbindt. Als pastor ben ik nauw betrokken bij de programma’s en activiteiten die we daarvoor ontwerpen.