Inzameling Voedselbank 2021

Inzameling Voedselbank 2021

Elk jaar houden verschillende Nijmeegse kerken eind mei en begin juni een gezamenlijke voedselinzameling voor de klanten van de Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe.

De voedselbanken hebben vorig jaar weer meer mensen geholpen dan in 2019: het aantal klanten steeg met 7,2 procent tot 775 klanten. Ongeveer de helft daarvan zijn eenpersoons- huishoudens. Maar het zijn allemaal personen en gezinnen die niet genoeg geld hebben om elke dag een gezonde warme maaltijd op tafel te zetten.
Vanaf Pinksteren starten de fysieke diensten van het Stadsklooster weer. Dit biedt een extra mogelijkheid om met een geldelijke gift mee te doen met de Voedselbankactie.

De werkgroep die de gezamenlijke voedselinzameling van de kerken organiseert, vraagt in de periode van zondag 30 mei, 6 en 13 juni a.s. uw steun:

  • U kunt kiezen voor een gift in de kleine collectebus die klaar staat.
  • Of u maakt zelf een bedrag over op bankrekeningnummer NL 16 RABO 0373 7260 23 ten name van Wijkkas PGN‐Stad te Nijmegen, onder vermelding Voedselinzameling Voedselbank 2021.

We hopen van harte dat u kans ziet om mee te doen aan deze actie. Met uw hulp kan de Voedselbank weer een poos vooruit om de voedselkratten voor de deelnemers gevarieerd te vullen.

Namens de Voedselbank alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

De diaconiegroep