De corona maatregelen vóór, tijdens en na de vieringen
Na de laatste persconferentie hebben de 31 kerkgenootschappen die aangesloten zijn bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken nieuwe / oude regels en adviezen afgesproken. (zie CIOweb.nl) Voor het Stadsklooster Mariken betekent dit het volgende:

Basisregels:
Bij binnenkomst de handen ontsmetten, geen handen schudden, hoesten, kuchen en niezen in de elleboog. Bij klachten thuisblijven en zich laten testen.

Afstand:
In de kapel houdt u afstand. De rijen worden om en om bezet en tussen mensen die niet bij hetzelfde huishouden horen blijven drie stoelen onbezet.

Placering:
Het gastteam wijst u een plaats aan. U kunt deze plaats bereiken zonder voor andere mensen langs te schuiven.

Mondkapjes:
Bij binnenkomst draagt u een mondkapje. Dit blijft u dragen zolang u niet zit. Ook bij het verlaten van de kapel draagt u het mondkapje.

Communie:
De communie delen we uit in bakjes. Bij het naar voren komen draagt u een mondkapje. U kunt een bakje met de hostie erin pakken en via de zijkant teruggaan naar uw plaats. Als u zit mag u het mondkapje afdoen. Zodra daartoe het teken gegeven wordt eten we samen het brood.

Koffie:
Vooralsnog schenken we na de viering geen koffie. Na de viering verlaat u de kapel. Bij het verlaten draagt u een mondkapje en houdt u afstand.

Koor:
Wat het koor betreft houden w eons aan de regels van de kerken en van koornetwerk.nl. De zangers laten voor elke repetitie hun coronatoegangsbewijs (QR-code) zien. De repetitie vindt in de kapel plaats zodat de zangers voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Op zondag is er voldoende afstand tussen het koor en de bezoekers. Bij klachten blijven de zangers thuis. Alle zangers krijgen uitdrukkelijk de ruimte om hun eigen afweging te maken.