Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en bestaat uit de volgende personen:

  • Marie-Cecile Rossen (voorzitter)
  • Ruud van Gisteren (secretaris)
  • Nelleke Vonk (penningmeester)
  • Nico Dieteren (portefeuille liturgie en gemeenschapsopbouw)
  • Margreeth Vogelezang (portefeuille projecten en huisvesting)

        E-mail: contact@stadskloostermariken.nl

Klik voor meer contactmogelijkheden op de pagina contact in het menu.

Marie-Cecile Rossen

Mijn naam is Marie-Cecile Rossen, geboren en getogen in Nijmegen. Mijn grote hobby is zingen en dat doe ik dan ook al bijna mijn hele leven. Eerst in een kinderkoor, later in een jongerenkoor, en allemaal in een “gewone” katholieke kerk. Op enig moment ben ik daarna lid geworden van het Bachkoor Nijmegen waar ik nu al heel lang met veel plezier zing.

De Boskapel was voor mij altijd vlakbij, ik woon op amper 100 meter afstand. Maar toch kom ik hier pas sinds een aantal jaren. En jullie raden het al, zingen in het koor was wat mij daarin in eerste instantie aantrok. Pas later ontdekte ik hoezeer de vrijzinnige manier van kerk zijn mij aansprak. Waar alles mag en weinig moet. En waar plaats is voor iedereen. 

Langzamerhand ben ik zo meer betrokken geraakt bij Stadsklooster Mariken en bij mensen die zich met hart en ziel inzetten voor het gedachtengoed van het Stadsklooster. Ik ervaar het als een echte gemeenschap, ondanks (of misschien juist dankzij!) de grote diversiteit aan mensen en activiteiten.

Ik werk als Human Resources manager bij Royal HaskoningDHV en ben daarnaast ook actief als bestuurslid van het Bachkoor. Samen met het zingen in het Bachkoor en bij Stadsklooster Mariken zijn mijn dagen daarmee behoorlijk gevuld. En toch ga ik graag de uitdaging aan om samen met de andere bestuursleden en vooral samen met alle leden van de gemeenschap het Stadsklooster verder vorm te geven. Want daar zit onze kracht: we doen het sámen!

Ruud van Gisteren

Mijn naam is Ruud van Gisteren, 67 jaar en in 2011 getrouwd met Nelleke Vonk. Uit mijn eerdere huwelijk zijn mijn 3 kinderen geboren, wij zijn inmiddels gezegend met 5 kleinkinderen en dit voorjaar volgen er nog 2! De meesten herkennen mij vermoedelijk vanuit het koor, waar ik sinds 2019 als bas meezing.

Ik ben vanaf 1995 zo’n 8 jaar als secretaris en vicevoorzitter actief geweest in de Parochie Lindenholt (nu Agneskerk) en mijn banden met het Stadsklooster Mariken dateren daardoor al vanaf eind vorige eeuw. In 2010 werd ik gevraagd om deel te nemen aan de ‘Klankbordgroep’ van de Boskapel. Vanaf 2011 zijn wij gaan kerken en zingen bij de Kloostercantorij bij de Dominicanen in Huissen. Medio 2018 kwam Stadsklooster Mariken weer in zicht voor onze zondagsvieringen. De vrije opvattingen over geloof en kerk en ook vanwege de vele mooie muziek van Huub Oosterhuis – die we weer zelf kunnen meezingen – hebben mij bij Stadsklooster Mariken een warm thuis gegeven. Joop Haverkort vroeg mij in oktober 2020 om deel te gaan nemen aan het Kabinet van Kloosterlijke Eenheid, een soort proeftuin voor nieuwe bestuursleden.

Als eerste startte ik vorig jaar met het op orde brengen van de ledenadministratie en van het een kwam het ander… Het hele jaar 2021 – waarin ik met pensioen ging – heb ik gebruikt als inwerkperiode, want naarmate het jaar vorderde, werd voor mij steeds duidelijker dat ik als secretaris een zinvolle bijdrage kan leveren aan het bestuur. Ik ben voor transparante communicatie, heb een laagdrempelige en zakelijke werkstijl en streef naar een financieel gezonde organisatie. Graag wil ik verbindend zijn en de betrokkenheid van iedereen vergroten voor onze gezamenlijke reis naar Sancta Maria. En nu staat er een bijna geheel nieuw team van bestuursleden klaar! Ik heb er zin in om er gezamenlijk de schouders eronder te zetten! Mijn parool is: ‘Volg je hart, want dat klopt’.

Nelleke Vonk

Mijn naam is Nelleke Vonk, 67 jaar, getrouwd met Ruud van Gisteren.

Uit mijn huwelijk met Harrie Küppers, overleden in 1986, zijn 2 kinderen geboren Nick en Kiki. Met Ruud ben ik in 2011 in het huwelijk getreden en samen hebben we 5 kleinkinderen en 2 “op komst”.

Mijn geloof is belangrijk, ik ben blij Stadsklooster Mariken uiteindelijk gevonden te hebben. In de Agneskerk Lindenholt (waar ik ook jarenlang penningmeester was) waren de Augustijnen actief en daar heb ik me thuis gevoeld bij de Augustijnse familie. Stadsklooster Mariken trekt mij aan vanwege de Augustijnse spiritualiteit en zeer zeker de manier van vieren, het koor, de muziek. In 2019 ben ik gaan zingen bij het koor.

In oktober 2020 ben ik met pensioen gegaan na een financieel werkzaam leven van bijna 50 jaar, waarvan de laatste 8 jaar in een klooster. Op dat moment kwam van Joop Haverkort met de vraag om toe te treden tot het Kabinet van Kloosterlijke Eenheid. Er werden handjes gevraagd. Vanaf februari 2021 ben ik actief geworden als administrateur en heb de financiële administratie vanaf toen voor het Stadsklooster verzorgd.

De vraag van Marie-Cecile kwam in het najaar, er waren bestuursleden nodig. Terwijl ik me had voorgenomen geen bestuurslid meer te willen zijn en te genieten van mijn pensioen. Toch wil ik me als penningmeester inzetten voor de gemeenschap en alles wat daarbij hoort. Ik hoop dat wij samen een mooie tijd tegemoet gaan. De financiële situatie is niet rooskleurig, ik wil me samen met jullie inzetten om financieel gezond te worden. Daarbij heb ik natuurlijk ook financiële hulp nodig. De gezamenlijke zoektocht trekt mij aan, ik zie mogelijkheden voor een mooie toekomst van ons Stadsklooster Mariken. Wat fijn om dat samen te gaan doen.

Graag ontmoet ik jullie voor een live gesprek, mail of telefonisch overleg, vragen of wat dan ook.

De tekst van Joost in de overweging van zondag 23 januari greep mij aan:

“Niet boos op mij worden, ik wil jullie helpen”.

Nico Dieteren

Ik stel me voor…. als nieuw lid van het bestuur van het Stadsklooster Mariken

Mijn naam is Nico Dieteren, 61 jaar, getrouwd met Marjet Cremers en vader van Luuk, Wout en Eva. Ik heb de Boskapel als geloofsgemeenschap leren kennen in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Mijn vrouw werkte in het CWZ en ontmoette daar Mario van de Berg. Mario inspireerde haar om kennis te maken met deze Augustijner geloofsgemeenschap aan de Graafseweg. Zo geschiedde en na enkele bezoeken ging ik ook mee. We raakten geboeid en geïnspireerd door de manier van vieren en door de overwegingen van Mario. Men ontdekte vervolgens dat ik in staat was de pianotoetsen te hanteren en zo kwam het dat het Boskapelkoor haar vacature voor pianist kon invullen. Later hebben onze kinderen doop en eerste communie in de Boskapel ontvangen. Wie ook de voorgangers waren, voor ons was belangrijk dat de vieringen gebaseerd waren op het gedachtegoed en de filosofie van Augustinus en zijn volgers.

Ik zie dat de geloofsgemeenschap op een cruciaal punt staat wat betreft haar voortbestaan. Zeer existentiële vragen dienen beantwoord te worden:
1: wat is de toekomst van deze steeds kleiner en gemiddeld ouder wordende gemeenschap in het religieuze en spirituele landschap van Nijmegen en omstreken?
2: welk ‘huis’ past daar het beste bij en sluit ook aan bij de nieuwe stappen die de gemeenschap wil zetten onder de naam Stadsklooster Mariken?
3: hoe kunnen we nieuwe doelgroepen bereiken en enthousiasmeren om samen met ons geloof en zingeving te verkennen of te ervaren?

Ik zie dat de gemeenschap ondersteuning nodig heeft van velen en zeker ook van de ‘relatief jongeren’ onder ons. Ik wil graag die ondersteuning bieden en denk dat als bestuurslid vorm te kunnen geven. Bestuurlijke ervaring en kennis van en gevoel bij de Augustijner Boskapelgemeenschap kan ik inbrengen. Ik zal jullie aanspreekpunt zijn voor de portefeuilles “Liturgie” en “Gemeenschapsopbouw”. Spreek me aan als we elkaar treffen bij een viering of bel me.

Margreeth Vogelezang

Ik stel me voor … als bestuurslid van Stadsklooster Mariken.

Mijn naam is Margreeth Vogelezang, ik ben getrouwd met Paul van der Linden en wij zijn de ouders van Bas en Laura. Wij wonen in de wijk Hees, dus dichtbij de Boskapel.

Ik ben ik 2015 bij de Boskapel betrokken geraakt, vanwege de open sfeer en de mooie muziek. Na het eerste contact ben ik al snel in het koor mee gaan zingen. In 2019 ben ik als penningmeester deel uit gaan maken van het bestuur en heb in die rol actief meegewerkt aan de statuswijziging van november 2019. De Augustijnse spiritualiteit spreekt me aan: een God die gevonden kan worden in mensen en het adagium trek steeds verder.

Ik kom uit een actief protestants gezin, waar oecumene en vrijzinnigheid actief nagestreefd worden. Dat is mij met de paplepel in gegoten en dat typeert mij nog altijd. Naast mijn betrokkenheid bij het Stadsklooster blijf ik betrokken bij de Protestantse Gemeente Nijmegen.

In het dagelijks leven ben ik business controller in een ziekenhuis, en mede daardoor vind ik het prettig dat ik vanaf dit jaar een andere rol dan die van penningmeester in het bestuur kan gaan innemen. In mijn nieuwe rol zal ik me richten op huisvesting en projecten. Een combinatie van die twee waar momenteel hard aan gewerkt wordt is het onderzoek om – samen met vele anderen – te gaan samenwonen in Sancta Maria. Ik vind dat een hele spannende, maar ook hele leuke zoektocht, waar ik heel graag aan meewerk.