Beste mede-gemeenschapsleden, gasten, geïnteresseerden, medewerkers, musici,

Als penningmeester van Stadsklooster Mariken wil ik u kort bijpraten over de financiële situatie van onze gemeenschap.

In het afgelopen voorjaar hebben we zoveel mogelijk mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij het Stadsklooster een brief of email gestuurd. De reden daarvoor was dat er in de begroting van dit jaar een tekort zichtbaar is van € 11.000 en dat ons vermogen geen verlies meer kan dragen. We vroegen u mee te denken over posten om op te bezuinigen of om na te denken om meer bij te dragen aan onze inkomsten. Daar zijn toen al een aantal eerste reacties op gekomen. Die hebben we per mail met u gedeeld.

Met een groepje medewerkers hebben we een start gemaakt met het bellen van bekenden waarvan we een telefoonnummer hebben. Daar gaan we de komende tijd mee door.

In deze gesprekken willen we om te beginnen graag horen hoe het met u gaat in deze lastige Corona tijd, maar ook hoe u onze digitale en gestreamde  vieringen ervaart en wat u wel of niet goed vindt van de huidige activiteiten en organisatie. Tenslotte ook hier weer de vraag waarop we volgens ú kunnen besparen én of u uw bijdrage aan het Stadsklooster wilt verhogen en wilt vastleggen in een periodieke schenking.

Bij een periodieke schenking snijdt het mes aan twee kanten. Wij weten dat u ons voor langere tijd wilt steunen en u kunt de bijdrage volledig aftrekken van de belasting.

Inmiddels is het eerste halfjaar voorbij en hebben we conceptcijfers over het eerste halfjaar. We zijn erg blij u te kunnen vertellen dat veel van u ons gehoord hebben en ons willen blijven steunen of extra willen steunen. Er is voor ruim € 3.000 aan eenmalige extra schenkingen binnen gekomen en er is op dit moment voor ca. € 3.500 aan verhoging of start van jaarlijkse periodieke schenkingen binnen gekomen. Daar zijn wij enorm dankbaar voor!

De snelle rekenaar ziet dat de € 11.000 nog niet gehaald is. Daarom nu nogmaals een oproep, als het u telkens ontschoten is om contact op te nemen of om geld over te maken. We zijn er nog steeds erg blij mee. Klein of groot, ieder naar draagkracht. Het Stadsklooster zijn we samen en het Stadsklooster dragen we samen. Doe het vandaag. Kijk op onze prachtige nieuwe website onder https://stadskloostermariken.nl/actueel/financieel-bijdragen-aan-het-stadsklooster-mariken/

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, spreek mij gerust aan of stuur een mail.

 

Margreeth Vogelezang, 18 juli 2021

Penningmeester Stadsklooster Mariken

Penningmeester@stadskloostermariken.nl

06-44037380 (bij voorkeur tussen 19.00u en 20.00u of op woensdag)